På svenska


HOP!fest är en ny internationell gatufestival som fyller Björneborgs gator med cirkus, akrobatik och andra otroliga gatuperformancer. Artisterna kommer från Irland, Sverige, Spanien, Tyskland, England, Australien, och Finland. Programmet är gratis och öppet för alla!